بيماری های زنان‌  و داروهاي گیاهی موثر آن

داروهاي موثر در  بيماری های زنان‌  عبارتند از:

1‌)  ديسمنوره‌

            ديسمنوره‌ و اختلالات‌ قاعدگي‌ در زنان‌ جوان‌ شايع‌ است‌ . برخي ‌داروهاي‌  گياهي‌ موثر براي‌ درمان‌  دردهاي‌ پريودي‌ بيماری های زنان‌  شامل‌ موارد زیر است :

1- فنلين‌ (Fennelin): ضد دردهاي‌ ناشي‌ از ديسمنوره‌ اوليه‌، افزايش‌ شير مادر

2- افشره‌ شويد (Dill Drop): كاهش‌ دردهاي‌ ديسمنوره‌، كاهش ‌هيپرليپيدمي‌

3- رازين‌ (Razin): كاهش‌ ديسمنوره‌ و دردهاي‌ قاعدگي‌، افزايش‌ شير، كاهش‌ عوارض‌ يائسگي‌

4- هايپيران‌ (Hypiran): رفع‌ سردردهاي‌ قاعدگي‌

2‌)  اختلالات‌ قاعدگي‌      (Menstural disorder)

1- ويتاگنوس‌ (Vitagnus): رفع‌ اختلالات‌ قاعدگي‌ و يائسگي‌

2- رزماري‌ (Rosmarrinus officinalis): قاعدگي‌آور، نشاط‌آور، سقط‌ جنين‌

3- افشرة‌ رازيانه‌ (Fennel Drop): تنظيم‌ عادت‌ ماهيانه‌، افزايش‌ شير

4- چاي‌ رازيانه‌: قاعدگي‌آور، شيرافزا

5- چاي‌ بابونه‌ (Babooneh Tea): قاعدگي‌آور، تب‌ بر، ضدنفخ‌ و اسپاسم‌، اشتهاآور

3‌)  داروهاي‌ افزايش ‌دهندة‌ شير مادر

برای افزایش شیر مادر می توان از دارو های زیر استفاده کرد:

1- شيرافزا (Shirafza): ازدياد شير مادر، رفع‌ اختلالات‌ گوارشي‌ و آرامش ‌طفل‌

2- چاي‌ رازيانه‌: شيرافزا، نيرو دهنده‌

3- پودر كارميناتيف‌ (Carminatif Dineh): افزايش‌ شير، ضدنفخ‌ و دل‌ پيچه‌هاي‌ ناشي‌ از آن‌

4- فنلين‌ (Fennelin): افزايش‌ شير مادر، ضد دردهاي‌ ديسمنوره‌

5- افشره‌ رازيانه‌ (Fennel Drop): افزايش‌ شيردهي‌، ديورتيك‌، ضدنفخ‌، اشتهاآور

6- رازين‌ (Razin): افزايش‌ شير مادر، كاهش‌ علائم‌ و عوارض‌ يائسگي‌

4)  داروهاي‌ دوران‌ يائسگي‌

1- رازين‌ (Razin): كاهش‌ علائم‌ و عوارض‌ يائسگي‌، جلوگيري‌ از افزايش ‌موهاي‌ زائد بدن‌

2- ويتاگنوس‌ (Vitagnus): درمان‌ اختلالات‌ دوران‌ قاعدگي‌ و يائسگي‌

منبع  بیماری های  زنان  :دکتر حسن‌ رخشنده ،عضو هیئت‌ علمی‌ گروه‌ فارماکولوژی ، دانشکده پزشکی‌ ، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد

بيماری های زنان‌ و داروهاي گیاهی موثر Diseases of Women and effective herbal medicines

بيماری های زنان‌ و داروهاي گیاهی موثر
Diseases of Women and effective herbal medicines