بیماری های اورولوژی و داروهاي موثر برای این بیماری ها

بیماری های اورولوژی  عبارتند از :

1)  سنگ‌هاي‌ ادراري‌

            سنگ‌هاي‌ ادراري‌ از شايعترين‌   بیماری های اورولوژی و اورژانسها است‌. درمان‌ سنگ‌ ادراري‌ بعد از تسكين‌ درد بستگي‌ به‌ جنس‌، موقعيت‌ و اندازه‌ سنگ‌ دارد و بسياري‌ از سنگها بدون‌ دخالت‌ جراحي‌ و اعمال‌ Invasive و به‌صورت‌ خود به‌ خود قابل‌ دفع‌ است‌. در اين‌ شرايط‌ برخي‌ داروها به‌ دفع‌ سنگ‌ ادراري‌ كمك‌ مي‌كنند كه‌ شامل‌:

1- سنكل‌ (Sancol): دفع‌ سنگهاي‌ ادراري‌ كمتر از mm6، خارج‌ كردن‌ سنگهاي‌ خرد شده‌ بعد از ESWL، تسكين‌ دردهاي‌ كليوي‌، ضدعفوني ‌كردن‌ مجاري‌ ادراري‌، پيشگيري‌ از تشكيل‌ مجدد سنگ‌

2- ديورتيك‌ (Diuretic): كمك‌ به‌ دفع‌ سنگهاي‌ ادراري‌، درمان‌ UTI، كمك‌ به‌ درمان‌ كاهش‌ فانكشن‌ كليه‌

3- ساير داروهايي‌ كه‌ داراي‌ اثر ديورتيك‌ هستند شامل‌ افشره‌ رازيانه‌، اورتان‌، افشره‌ ليمو ترش‌، رزماري‌ (الكيل‌ كوهي‌)، اورتيدين‌.

2)  اختلالات‌ ميل‌ جنسي‌ و  كاهش‌  ليبيدو

1- جنطيانا (Gentiana): درمان‌ ناتواني‌ جنسي‌، درمان‌ اضطراب‌ و افسردگي‌ جنسي‌ و ضعف‌ عمومي‌ بدن‌

2- آفروديت‌ (Aphrodit): درمان‌ كاهش‌ ليبيدو و اختلال‌ اركشن‌ و انزال‌ زودرس‌

3- ساير داروهاي‌ موثر بر افزايش‌ ليبيدو شامل‌ كاكره‌، جنيكوتيدي‌، افشرة ‌مرزه‌، افشرة‌ كاكوتي‌، افشره‌ زيره‌

3) BPH  و  مشكلات ‌ پروستات‌

            BPH يكي‌ از عمده‌ترين‌ علل‌ مراجعه‌ سالمندان‌ مذكر به‌ درمانگاه هاي ‌اورولوژي‌ بیماری های اورولوژی است‌. به‌ دليل‌ دراز مدت‌ بودن‌ مشكل‌ بيمار و ارتباط‌ آن‌ با مسائل‌ فرهنگي‌ و رواني‌ در جامعه‌ها پس‌ از رد كردن‌ علل‌ مهمتر از جمله‌ كانسر پروستات‌، درمان‌ علامتي‌ بيمار كمك‌ بزرگي‌ به‌ وي‌ خواهد كرد. از معروفترين‌ داروهاي‌ گياهي‌ كه‌ براي‌ درمان‌ BPH استفاده‌ مي‌شود:

1- پروستاتان‌ (Prostatan): درمان‌ BPH و عوارض‌ آن‌ شامل‌ ديزوري‌، فريكوئنسي‌، هزيتنسي‌ و مشكلات‌ ادراري‌، درمان‌ پروستاتيت‌

2- اورتان‌ (Urtan): برطرف ‌كننده‌ مشكلات‌ دفع‌ ادرار در BPH هاي ‌متوسط‌ و خفيف‌، ديورتيك‌

3- اورتيدين‌ (Urtidin): برطرف‌ كننده‌ علائم‌ ناشي‌ از BPH، ديورتيك‌

 منبع  بیماری های  اورولوژی   :دکتر حسن‌ رخشنده ،عضو هیئت‌ علمی‌ گروه‌ فارماکولوژی ، دانشکده پزشکی‌ ، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد

Urologic Diseases -بیماری های اورولوژی

Urologic Diseases -بیماری های اورولوژی