بیماری های تنفسی داروهاي گیاهی موثرآن

 داروهای موثر در  بیماری های تنفسی عبارتند از:

1‌)  سرفه‌

            سرفه‌ يك‌ رفلكس‌ طبيعي‌ براي‌ حفظ‌ ريه‌ از آسيب‌هاي‌ خارجي‌ و آسپيره‌ شدن‌ مواد مضر است‌. سرفه‌ يك‌ علامت‌ و سمپتوم‌ بسيار شايع‌ در اغلب‌ بیماری های تنفسی   است‌ اما علل‌ غيرتنفسي‌ شامل‌ نارسايي‌ قلب‌ و (Post nasal discharge) PND و . . . را نيز بايد مدنظر داشت‌. داروهاي ‌ضد سرفه‌ و خلط‌ آور گياهي‌ شامل‌:

1- چهارتخمه‌ (Four expectorant seed): خلط‌آور، ضدسرفه‌، ضد گرفتگي‌ صدا

2- تيم‌ آرتا (Thym Arta): ضدسرفه‌ و خلط‌آور در سرما خوردگي‌، برونشيت‌ مزمن‌، آسم‌

3- تيمكس‌ (Thymex): ضدسرفه‌، خلط‌آور

4- تيميان‌ (Thymian): ضدسرفه‌، خلط‌آور

5- توسيان‌ (Tussian): ضدسرفه‌، خلط‌آور

6- توسيگل‌ (Tossi-Gol): ضدسرفه‌، خلط‌آور

7- ليكوفار (Licophar): ضدسرفه‌، خلط‌آور، درمان‌ خشونت‌ صدا و گرفتگي‌ صدا، ضدالتهاب‌ مخاط‌ دهان‌

8- برونكوتيدي‌ (Broncho T.D): ضدسرفه‌، خلط‌آور، ضدعفوني‌ مخاط‌ دهان‌ و گلو

9- توسيوين‌ (Tussivin): درمان‌ سرفه‌هاي‌ حاد

10- آويپكت‌ (Avipect): ضدسرفه‌، خلط‌آور

            ساير داروهاي‌ گياهي‌ ضدسرفه‌ که یکی از بیماری های تنفسی : افشره‌ و اسانس‌ آويشن‌، چاي‌ نعناع ‌فلفلي‌، ماسومنت‌، بخور دينه‌، بخور اكاليپتوس‌

2‌)  سرماخوردگي‌

            سرماخوردگي‌ عفونت‌ ويروسي‌ حاد و خودمحدود شونده‌ دستگاه ‌تنفسي‌ فوقاني‌ است‌. التهاب‌ ايجاد شده‌، مخاط‌ بيني‌، سينوس‌، گلو، برونشها و تراشه‌ را درگير مي‌كند. به‌ طور متوسط‌ كودكان‌ سالانه‌ 8-6 بار و بالغين‌ سالانه‌ 3-2 بار سرما مي‌خورند. با توجه‌ به‌ Self limited و ويرال‌ بودن ‌بيماري‌ همچنين‌ شيوع‌ بالاي‌ آن‌، درمان‌ علامتي‌ با داروهاي‌ گياهي‌ كه ‌بسيار موثر و كم‌ عارضه‌ يا بي‌عارضه‌ هستند اهميت‌ فوق‌العاده‌اي‌ دارد.

1- بخور اكاليپتوس‌ (Eucalyptus Inhaler): درمان‌ سرماخوردگي‌ و آنفلوانزا، بازكننده‌ و ضدعفوني ‌كننده‌ مجاري‌ تنفسي‌

2- اسانس‌ آويشن‌ (Thyme C.W): ضداحتقان‌ مجاري‌ تنفسي‌، عفونت‌ تنفسي‌

3- بخور دينه‌ (Dineh Inhaler Powder): درمان‌ سرماخوردگي‌، احتقان ‌بيني‌

4- افشره‌ ليموترش‌ (Lime Drop): افزايش‌ مقاومت‌ ايمني‌ در برابر آنفلوانزا

            ساير داروهاي‌ مفيد در درمان‌ سرماخوردگي‌ یکی از بیماری های تنفسی است  شامل‌ چاي‌ ترش‌ مكي‌، افشره‌ آويشن‌، تيم‌ آرتا.

3‌)  آسم‌ و تنگي‌ نفس‌

            آسم‌ تنگي‌ قابل‌ برگشت‌ راه‌ هوايي‌ ثانويه‌ به‌ انقباض‌ عضله‌ صاف‌، ادم‌ و هيپرامي‌ ديواره‌ راه‌ هوايي‌ يا مسدود شدن‌ لومن‌ راه‌  هوايي‌ بوسيله‌ موكوس ‌مي‌باشد. پريوالانس‌ آسم‌ در جامعه‌ 5% جمعيت‌ عمومي‌ باشد كه ‌نشان‌ دهنده‌ شيوع‌ زياد آن‌ است‌. حمله‌ حاد آسم‌ از اورژانسهاي‌ شايع‌ پزشكي‌ است‌ و نياز به‌ 2O، برونكوديلاتور استنشاقي‌ و اپي‌نفرين‌ زيرجلدي ‌دارد. اما درمان‌ آسم‌ مزمن‌ كه‌ شامل‌ پرهيز از آلرژن‌ها و استفاده‌ از كورتيكواستروئيد و متيل‌گزانتين‌ها و . . . است‌ كه‌ در اينجا مي‌توان‌ از داروهاي‌ گياهي‌ موثر بر آسم‌ مزمن‌ كه‌ برخلاف‌ داروهاي‌ فوق‌ بسيار safe و بي‌عارضه‌ هستند نيز استفاده‌ نمود. اين‌ داروها شامل‌:

1- بخور درمنه‌ (Inhaler Artemisia C.W): درمان‌ آسم‌

2- تيم‌ آرتا (Thyme Arta): درمان‌ آسم‌ و برونشيت‌ مزمن‌

3- تيميان‌ (Thymian): درمان‌ برونشيت‌ مزمن‌

4- شيرين‌ بيان‌ (Licorice): درمان‌ برونشيت‌ مزمن‌

5- افشره‌ (Ziziphore Drop): رفع‌ تنگي‌ نفس‌

منبع  بیماری های  تنفسی   :دکتر حسن‌ رخشنده ،عضو هیئت‌ علمی‌ گروه‌ فارماکولوژی ، دانشکده پزشکی‌ ، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد

Respiratory diseases and effective herbal medicine-بيماری های تنفسی و دارو های گیاهی موثر

Respiratory diseases and effective herbal medicine-بيماری های تنفسی و دارو های گیاهی موثر