تغذیه کودک در سال دوم زندگی

ادامه تغذیه باشیر مادر

ابتدا به کودک غذا وسپس شیر بدهید

دفعات تغذیه به غیر از شیرمادر 5بار در روز است.

غذای خانواده به یکباره به کودک داده نشود زیرا هضم غذا برای او مشکل است

سفیده تخم مرغ باید کاملا آب پز وسفت شود.

به کودک اجازه دهید به طور فعال در غذا خوردن دخالت داشته باشد

بعد از یکسالگی زمان انتقال از غذای مخصوص کودک به غذای خانواده است

به کودک 1-2ساله تنقلاتی مانند چیپس پفک شکلات نوشابه های گازدار و…. داده نشود

تغذیه کودک دوساله

تغذیه کودک دوساله