1تامین آب کافی برای بدن

 نوشیدن کافی آب در طول روز اشتها را تنظیم می کند و تمایل به ریزه خوری در زمانی که فرد هنوز به اندازه کافی گرسنه نیست را کاهش می دهد.

 تامین آب مورد نیاز بدن موجب بهبود توانایی های حرفه ای و ورزشی می شود.

2مدیریت استرس

استرس عامل بروز تغییرات هورمونی مانند افزایش سطح کورتیزول است که می تواند در افزایش گرسنگی و در پی آن پرخوری و اضافه وزن تاثیر بگذارد.

. یوگا، رسیدگی به گل ها و گیاهان، پیاده روی و کارهای هنری در کاهش استرس و احساس نشاط درونی مؤثر هستند..

3خواب کافی

خواب کافی و مطلوب یکی از ملزومات کاهش وزن است

.برای بهبود روند خواب ، توصیه می شود اتاق خواب تاریک باشد و پیش از رفتن به رختخواب استفاده از تلفن همراه یا تماشای تلویزیون فراموش شود