Monthly Archives: اکتبر 2014

تغذيه دوران نوجواني مصرف روزانه 3 واحد گروه شیر و لبنیات، 3 – 2 واحد گروه گوشت و حبوبات، 5 – 3 واحد گروه سبزی ها و میوه ها و 11 – 6 واحد گروه نان و غلات برای نوجوانان توصیه می شود. نوجوانان باید هر روز از سه وعده غذای اصلی و دو میان […]

Share