تمام مظالب نوشته شده توسط : گروه تحریریه ایران سلامتی

درباره گروه تحریریه ایران سلامتی

 کمبود ویتامین “د”راجدی بگیریم نقش ویتامین “د” ویتامین د سبب رشد واستحکام دندان واستخوان میشود که این اثر به واسطه ی نقش ویتامین د در جذب کلسیم می باشد.در نتیجه کمبود ویتامین د به طور غیر مستقیم سبب کمبود کلسیم نیز می گردد.در نتیجه کمبود ویتامین د به طور غیر مستقیم سبب کمبود کلسیم نیز […]

تغذيه دوران نوجواني مصرف روزانه 3 واحد گروه شیر و لبنیات، 3 – 2 واحد گروه گوشت و حبوبات، 5 – 3 واحد گروه سبزی ها و میوه ها و 11 – 6 واحد گروه نان و غلات برای نوجوانان توصیه می شود. نوجوانان باید هر روز از سه وعده غذای اصلی و دو میان […]

فقر و سوء تغذیه فقر يكي از عوامل مهم ايجاد سوء تغذيه و در عين حال يكي از عواقب آن است. به سخن ديگر فقر سبب ايجاد سوء تغذيه و ناتواني جسمي و ذهني مي شود كه به نوبه خود فقر بيشتري را به دنبال خواهد داشت. با اين حال نبايد فراموش كرد كه فقر […]