تغذیه کودک

06آوریل 2013
آب مورد نیاز برای نوزادان و کودکان

میزان آب مورد نیاز برای نوزادان و کودکان میزان آب مورد نیاز برای نوزادان وکودکان سن میزان آب موردنیاز (میلی لیتر به ازا کیلوگرم وزن بدن روزانه)   10روزه 150-125 3ماهه 160-140 6ماهه 155-130 یک ساله 135-125 2ساله 125-115 6ساله 100-90 10ساله 85-70 14ساله 60-50 به عنوان مثال یک کودک 6ماهه با وزن 6 کیلوگرم […]

05آوریل 2013
تغذیه نوزاد

همه مادران باید بدانند! تغذیه و پایش رشد نوزاد ان و کودکان   تغذیه نوزاد یعنی خوردن مقدار کافی مواد غذایی که ضمن حفظ سلامتی رشد مطلوب نوزاد را به همراه داشته باشد. -کاهش وزن نوزاد چند روز نخست پس از تولد 6درصد – دوبرابرشدن وزن نوزادان 4-6ماهگی  وسه برابر وزن تولد در یکسالگی – […]