محاسبه سلامتی

07آوریل 2013
چاقی یا لاغری

معیار تشخیص چاقی یا لاغری چیست؟ با محاسبه شاخص  توده بدنی و مقایسه با مقادیر استاندارد می توان به اضافه وزن و چاقی پی برد : وزن و قد را اندازه گیری کرده وزن را به کیلوگرم برمجذور قد به متر تقسیم می کنید . عدد بدست آمده را با جدول زیر مقایسه نمایید . […]

05آوریل 2013
توده بدنی

شاخص توده بدنی بوسیله محاسبگر زیر مقدار شاخص توده بدنی خود را مشخص کنید. شاخص توده بدنی یا شاخص کوتله یا بی‌ام‌آی (به انگلیسی: BMI، مخفف body mass index)‏ سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است. در واقع این شاخص میزان چاقی را اندازه گیری نمی‌کند بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت […]