استفراغ در کودکان

یکی از علائم بسیار شایع بیماری ها در کودکان استفراغ بطور معمول بیمار حالت تهوع پیدا می کند با افزایش ترشح بزاق رنگ پریدگی، ریزش عرق و تپش قلب همراه است. استفراغ می تواند حاده، مزمن، و دوره ای باشد.

برخی علت های استفراغ:

1- مسمومیت غذایی که در عرض 48-2 ساعت بعد از خوردن غذای آلوده به سم میکروب باعت دل درد و استفراغ بدون تب می شود.

2- التهاب معده و اثنی عشر که با درد شکم و استفراغ و… همراه است.

3- گیر افتاده روده ها در محل فتق مغبنی یا نافی و… که با دل درد و استفراغ بروز می نماید.

4- عفونت روده ها در اثر عوامل ویروسی و باکتریها که با اسهل، استفراغ و تب ظاهر می شود.

5- انواع هپاتیت که با درد، تب، ضعف و استفراغ ظاهر می شود ممکن است در ابتدای بیماری یرقان وجود نداشته باشد.

6- حساسیت به شیر گاو که بااسهال و استفراغ و عدم افزایش وزن و دفع خون وپروتئن از روده ها همراه است.

7- بالا رفتن بیش از حد قند خون در بیماران مبتلای به مرضی دیابت می تواند با استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و تنفش عمیق توام باشد.

8- افزایش اوره خون در اثر نارسایی کلیه ها می تواند با استفراغ، ورم بدن و افزایش فشار خون همراه باشد.

9- عفونت کلیه ومجاری ادراری

10-عفونت گوش میانی وعفونت خونی

11-پرخوری ونارسایی در بسته شدن محل اتصا مری بهمعده

 توصیه به والدین:

با توجه به علت های بسیاراستفراغ توجه داشته باشید که استفراغ به خودی خود یماری نیست بلکه بروزی از انواع بسیاربیماریهاست لذا در صورت بروز با پزشک مشورت فرمایید.

-درصورتی که کودک شما دچار استفراغ جهنده توام با سردرد وتب می باشد از معالجه ی او درمنزل جدا خودداری کنید.

-در بعضی از موارد براساس سابقه ومعاینه بالینی علت استفراغ مشخص نمی شود که در آن صورت باید براساس سابقه ومعاینه بالینی آزمایشهای ضروری به عمل آید تا درمان مناسب صورت پذیرد.

توصیه ای تغذیه ای برای کودک دچار تهوع:

-به مدت 4تا6ساعت غذا قطع شود ولی هر 10دقیقه مقداری حدود 10میلی لیتر مایعات داده شود.

-اگر بعد از 4تا6ساعت استفراغ کودک متوقف شد کمی غذا حدود 30سی سی شیر یا پوره نسبتا رقیق به کودک داده شود.

-در صورتیکه  کودک 30سی سی غذا را تحمل کرد مجددا 2ساعت بعد از آن هم داده شود وکم کم به مقدار وغلظت غذا افزوده شود.

-در صورتیکه کودک مجددا استفراغ کرد تغذیه کودک ر ابتدا با 10سی سی مایعات شروع کرد.

-در صورتیکه کودک بعد از هر بار غذا دادن استفراغ کند ونشانه هایی از کم آبی دیده شود ممکن است نیاز به دریافت سرم داشته باشد

در صورتیکه استفراغ کودک ناشی از شدت سرفه یا سرماخوردگی باشد بعد از دادن غذا باید کودک مدتی نشسته باشد ودر صورت استفراغ مدتی بعد مجددا به کودک غذا داده شود.

تایپیست : علیرضا کریم زاده

استفراغ کودکان

استفراغ کودکان