ميزان انرژی مورد نياز كودكان مدرسه اي

قطعا تا به حال در مورد انرژی مواد غذایی و انرژی مورد نیاز بدن چیزهای زیادی شنیده اید.

در جدول زیر میزان انرژی مورد نیاز بچه مدرسه ای ها آمده البته توجه کنید انرژی مورد نیاز آنها به دليل تفاوت در اندازه بدن،ميزان تحرك و سرعت رشد آنها متفاوت است و هر چه ميزان تحرك و فعاليت بدني دانش آموز بيشتر باشد طبعا به انرژی بيشتري نياز دارد.

پس به بچه ها گرسنگی ندهید!

اما حتما با توجه به انرژی مورد نیاز آنها میتوانید غذاهای مناسب برای آنها طبخ کنید تا انرژی لازم را تامین کند.

 

 

هردوجنس

پسران

 

دختران

 

سن

7-10سال

11-14

15-18

11-14

15-18

انرژی

2000

2500

3000

2200

2200

پروتئین

28

45

59

46

44

 

 

 

 

 

 

انرژی مورد نیاز کودکان

انرژی مورد نیاز کودکان