بیماری های اعصاب و روان‌ ، داروهاي گیاهی موثر

 بیماری های اعصاب و روان عبارتند از :

1)  اختلالات‌ اضطرابي‌ و  استرسها

            اختلالات‌ اضطرابي‌ بسيار شايع‌ است‌ و شامل‌ حدود 15% از كل‌ جامعه ‌مي‌گردد. اما طيف‌ «حالتهاي‌ اضطرابي‌ و استرسهاي‌ روحي‌» كه‌ حالتي‌ خفيف‌تر از اختلال‌ (Disorder) هستند بسيار شايعتر است‌ و شايد بتوان‌ گفت‌ تمامي‌ انسانها در دنياي‌ امروز و در طول‌ عمر خود بارها دچار حالتهاي ‌اضطرابي‌ و استرسهاي‌ روحي‌ مي‌گردند. داروهاي‌ گياهي‌ آرامبخش‌ از گذشته‌هاي‌ دور براي‌ كاهش‌ علائم‌ اضطراب‌ (مثل‌ تپش‌ قلب‌، بي‌خوابي‌ و . . .) كاربرد وسيعي‌ داشتند. امروزه‌ مواد موثر گياهي‌ با فرمولاسيون‌ جديد تهيه ‌شده‌ است‌ كه‌ در كاهش‌ اين‌ علائم‌ اثرات‌ بسيار مفيد داشته‌ و عوارض‌ جانبي ‌بسيار اندك‌ و يا حتي‌ عمدتاً بي‌عارضه‌ هستند. اين‌ داروها شامل‌:

1- والرين‌ (Valerian) (حاوي‌ گياه‌ سنبل‌الطيب‌): درمان‌ تنشهاي‌ عصبي‌ و اضطراب‌، بي‌خوابي‌ و داراي‌ اثرات‌ سداتيو

2- والريك‌ (Valeric)  (حاوي‌ گياه‌ سنبل‌الطيب‌): درمان‌ تنشهاي‌ عصبي‌ و اضطراب‌، بي‌خوابي‌ و داراي‌ اثرات‌ سداتيو

3- والي‌ فلور (Valiflore) (حاوي‌ گياه‌ سنبل‌الطيب‌): درمان‌ تنشهاي‌ عصبي‌ و اضطراب‌، بي‌خوابي‌ و داراي‌ اثرات‌ سداتيو

4- سدامين‌ (Sedamin): درمان‌ تنشهاي‌ عصبي‌، اضطراب‌ و بي‌خوابي‌

5- آل‌تيب‌ (Altib): درمان‌ تپش‌ قلب‌، دردهاي‌ قلبي‌ با منشاء عصبي‌، اضطرابهاي‌ موقت‌، ميگرن‌ و هيستري‌ زنان‌ يائسه‌، بي‌خوابي‌، ترس ‌شبانه‌ اطفال‌

6- پاسي‌پي‌ (Pasipay): سداتيو و خواب‌آور

7- نوراگل‌ (Neuragol): آرام ‌بخش‌ و سداتيو، آنتي‌دپرسانت‌، درمان‌ سندرم ‌محروميت‌ از BNZ

8- پرفوران‌ (Perforan): ضداضطراب‌، درمان‌ بي‌خوابي‌، درمان‌ سردرد، ضدافسردگي‌

            ساير داروهاي‌ موثر در رفع‌ اضطراب‌ و آرامبخشها شامل‌ افشرة‌ پرتقال‌، بادرنجبويه‌، هايپيران‌

2)  سردرد و  ميگرن‌

            سردرد معمولاً يك‌ علامت‌ خوش‌خيم‌ است‌. سردرد ممكن‌ است‌ نياز به ‌ارزيابي‌ فوري‌ داشته‌ باشد و آن‌ زماني‌ است‌ كه‌ سردرد ناتوان ‌كننده‌ بوده‌ يا همراه‌ با نقايص‌ عصبي‌  (Neurologic defects) باشد. خوشبختانه‌ 95 درصد سردردها، علل‌ جدي‌ ندارند و فقط‌ 5% اختلال‌ زمينه‌اي‌ عصبي‌ جدي ‌دارند. سردردهاي‌ اوليه‌ شامل‌ سردرد Tension، سردرد Cluster، ميگرن ‌با يا بدون‌ Aura است‌. سردردهاي‌ ثانويه‌ كه‌ نياز به‌ بررسي‌ جدي‌ دارند شامل‌ خونريزي‌هاي‌ حاد يا تحت‌ حاد داخل‌ مغزي‌. اختلالات‌ عروقي‌ مغزي ‌و CVA، مننژيت‌، آنسفاليت‌ و هيدروسفالي‌ انسدادي‌ است‌. اما داروهاي‌ گياهي‌ از ديرباز براي‌ رفع‌ سردردهاي‌ Tension و سردردهاي‌ ميگرني‌ (علل‌اوليه‌) كاربرد بسيار وسيعي‌ داشته‌اند. داروهاي‌ گياهي‌ موثر در سردرد و ميگرن‌ شامل‌:

1- آنتي‌ميگرن‌ (Antimigrain): پيشگيري‌ از حملات‌ ميگرني‌، سردردهاي‌ با منشاء ميگرني‌

2- هايپيران‌ (Hypiran): درمان‌ ميگرن‌، سردردهاي‌ عصبي‌ و نورالژي‌، سردردهاي‌ قاعدگي‌

3- پرفوران‌ (Perforan): درمان‌ ميگرن‌، سردردهاي‌ عصبي‌، سردردهاي ‌قاعدگي‌

4- تاناميگرن‌ (Tanamigraine): پروفيلاكسي‌ از دردهاي‌ ميگرني‌

            ساير داروهاي‌ موثر در سردردهاي‌ عصبي‌ و ميگرن‌ شامل‌ چاي‌ سبز، والريك‌، جينكوتيدي‌، افشرة‌ پرتقال‌

3)  افسردگي     ‌ (Depresion)

            افسردگي‌ از بيماريهاي‌ شايع‌ جوامع‌ امروز است‌. هرچند حالتهاي ‌MDD (Major depresive disorder)  در 1%  افراد جامعه‌ ديده‌ مي‌شود اما حالتهاي‌ خفيف‌ افسردگي‌ كه‌ كرايترياهاي‌ DSMIV را در مورد MDD كامل‌ نمي‌كنند از شيوع‌ بالاتري‌ در سطح‌ اجتماع‌ برخوردار است‌. از طرفي‌ داروهاي‌ آنتي‌دپرسانت‌ رايج‌ داراي‌ عوارض‌ متعدد مي‌باشند و در طرف ‌مقابل‌ داروهاي‌ گياهي‌ كه‌ از ديرزمان‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گرفته‌اند تقريباً فاقد عوارض‌ و اثرات‌ قابل‌ توجهي‌ در درمان‌ بيماران‌ دارند. بعضي‌ از اين ‌داروها شامل‌:

1- نوراگل‌ (Neuragol): ضدافسردگي‌ و آنتي‌دپرسانت‌، سداتيو، درمان ‌سندرم‌ محروميت‌ از BNZ

2- هايپيران‌ (Hypiran): درمان‌ دپرشن‌، افسردگي‌ Senile، شب‌ ادراري‌ كودكان‌

3- جنيكو تيدي‌ (Ginko T.D): افزايش‌ حافظه‌ و هوشياري‌، ضدافسردگي‌ و آلزايمر و سرگيجه‌

4- افشرة‌ پرتقال‌ (Oral Drop Orange): آنتي‌دپرسانت‌، افزايش‌ سطح‌ هوشياري‌، رفع‌ يبوست‌ همراه‌ افسردگي‌

5- والريك‌ (Valeric): آنتي‌دپرسانت‌، ضدتشنج‌ و سردردهاي‌ عصبي‌، سداتيو و آرام‌بخش‌

6- پرفوران‌ (Perforan): آنتي‌دپرسان‌، سداتيو، درمان‌ سردردهاي‌ عصبي ‌و ميگرن‌

4)  درمان‌ و پروفيلاكسي‌ از  تشنج‌

            تشنج‌ ديسشارژ ناگهاني‌ بخشي‌ از نورونهاي‌ مغزي‌ است‌ كه‌ باعث‌ ايجاد اختلال‌ حسي‌، حركتي‌ يا توأم‌ مي‌گردد. درمان‌ حملة‌ تشنج‌ به‌ صورت ‌اورژانس‌ و بوسيله‌  BNZها و ساير داروهاي‌ ضدتشنج‌ انجام‌ مي‌شود. داروهاي‌ گياهي‌ خاصي‌ در كمك‌ به‌ درمان‌ دراز  مدت‌ و پروفيلاكسي‌ از تشنج‌ كاربرد دارند كه‌ شامل‌:

1- والريك‌ (Valeric): ضدتشنج‌، آنتي‌دپرسانت‌، سداتيو و درمان‌ سردردهاي‌ عصبي‌

2- چاي‌ نعناع‌ فلفلي‌: ضدتشنج‌، ضدسرفه‌، ضدتهوع‌ و ضدنفخ‌

3- رزماري‌ (الكيل‌ كوهي‌) (Rosmarinus Officinalis): ضدتشنج‌، نشاط‌آور، ديورتيك‌، قاعدگي‌آور

منبع  بیماری های  اعصاب و روان  :دکتر حسن‌ رخشنده ،عضو هیئت‌ علمی‌ گروه‌ فارماکولوژی ، دانشکده پزشکی‌ ، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد

بیماری های اعصاب و روان -Mental illness

بیماری های اعصاب و روان -Mental illness

بیماری های اعصاب -illness

بیماری های اعصاب -illness