خواص روغن ها و چربی ها

مقدار مصرف روزانه مجاز روغن ها و چربی ها چقدر است؟

توصیه می شود روغن ها و چربی ها حداقل 15درصد و حداکثر 30 درصد از نیاز روزانه هر فرد را تامین کنند . مقدار مصرف روغن ها و چربی ها برای یک فرد سالم وبالغ حدود  70 گرم در روز پیشنهاد می شود که شامل چربی مرئی (روغن مایع وجامد ) وچربی نامرئی (چربی گوشت ،شیر ،تخم مرغ ،مغزها و….) می باشد.

چه نوع روغن ها و چربی ها یی برای بدن کمتر زیان آور است؟

روغنی را انتخاب کنید که اسید چرب ترانس و اشباع آن کمتر باشد روغن ها و چربی ها ی مایع در مقایسه با روغن ها وچربی ها ی  جامد مضرات کمتری دارند . روغن ها ی حاوی اسید چرب ، چند غیر اشباع برای سلامتی مفید هستند.

چه نوع روغن ها و چربی ها یی برای پخت غذا مناسب است؟

انواع روغن ها و چربی ها ی مایع برای پخت غذا مناسب هستند. اولویت استفاده از روغن های مایع در پخت غذا عبارت است از:روغن زیتون – روغن کنجد -روغن  کانولا- روغن ذرت – روغن آفتابگردان و روغن سویا

روغن ها و چربی ها

روغن ها و چربی های مورد نیاز

برای سرخ کردن مواد غذایی لازم است از روغن مایع مخصوص سرخ کردنی استفاده کنیم.