افتتاح مرکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی سایت ایران سلامتی

 

مرکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی سایت ایران سلامتی با هدف یاری رساندن به هموطنان گرامی اقدام به ایجاد مرکز مشاوره و رژیم درمانی ایران سلامتی اقدمات زیر را در سه بخش

1- مشاوره وتنظیم برنامه غذایی کودکان ودانش آموزان

2- مشاوره و رژیم درمانی بزرگسالان

3- مشاوره تلفنی رایگان تغذیه و رژیم درمانی

راه اندازی نموده و شامل مواردی همچون

رژیم درمانی بیماری ها :دیابت قلبی عروقی کبد چرب نقرس ,

انواع رژیمهای صحیح در درمان چاقی ولاغری

تغذیه کودکان ودانش آموزان وورزشکاران

تحت نظرمشاورین مجرب تغذیه وعضو رسمی انجمن تغذیه ایران

افتتاح بخش مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

افتتاح بخش مشاوره تغذیه و رژیم درمانی