نوشیدن یک لیوان شیر در میان وعده صبح برای افرادی که در محیط بسته فعالیت دارند توصیه می شود

برای جلوگیری از عوارض ناشی از آلودگی هوا بویزه در شهرهای بزرگ ،نوشیدن 2لیوان شیر روزانه به حفظ سلامتی کمک می کند

مصرف 1تا 2لیوان شیر 2ساعت قبل از ورزش درتامین مواد مغذی وجلوگیری از تشنگی وافت قند خون حین ورزش مفید است

کی شیر بخورم؟