1ترکیب اصلی اغلب نوشیدنی های صنعتی آب گاز دار و شکر است

2 اینگونه نوشیدنی ها هیچگونه ماده مغذی برای بدن فراهم نمی کنند، و با مصرف مقادیر زیادی شکر با فروکتوز بالا، سبب یروز اضافه وزن و چاقی می شود.

3بسیاری از این نوشابه ها حاوی کافئین هستند

کافئین ماده ای محرک است که می تواند بر هوشیاری و الگوی خواب کودکان تاثیر بگذارد

 کافئین می تواند سبب هیجان زدگی، عصبانیت و یا گیجی در کودکان شود.