1-مصرف یک لیوان شیر یک ساعت قبل از خواب موجب آرامش می شود،بویژه برای افرادی که دچار اختلال خواب هستند مفید است     

2-شیر به دلیل داشتن ویتامین ب1،ب2وب3به رفع بیخوابی کمک می کند

3-نوشیدن یک لیوان شیر در وعده صبحانه اگر با عسل وخرما همراه باشد بسیار مفید است

زمان مناسب مصرف شیر؟