آرشیو برچسب ها : تغذیه کودک در بیماری

نکات تغذیه ای برای کودک 4 تا 6سال نکات تغذیه ای کودک 4 تا 6 ساله عبارتند از : 1- تعداد دفعات معمول صرف غذا  4 تا 6 بار در روز توصیه می شود . 2- اهمیت میان وعده ها به اندازه غذای اصلی است . 3- توجه به ظاهر طعم ، بو ، مزه […]

نشانه ­هاي كفايت و موارد منع مصرف شیر مادر در نوزادان نشانه ­هاي كفايت شير مادر بعد از تولد نوزاد  عبارتند از:  1- حداكثر كاهش وزن 10% طي چند روز اول            2- انتظار برقراري شيركافي از روز 4-2 به بعد               3- احساس پري در پستان ((رگ كردن)) قبل از شير دادن          4– نرم […]

نشانه ­هاي كفايت و موارد منع مصرف شیر مادر در نوزادان نشانه ­هاي كفايت شير مادر بعد از تولد نوزاد  عبارتند از:  1- حداكثر كاهش وزن 10% طي چند روز اول            2- انتظار برقراري شيركافي از روز 4-2 به بعد               3- احساس پري در پستان ((رگ كردن)) قبل از شير دادن          4– نرم […]