تغذیه نوزاد

03می 2013
نشانه ­هاي كفايت شير مادر

نشانه ­هاي كفايت و موارد منع مصرف شیر مادر در نوزادان نشانه ­هاي كفايت شير مادر بعد از تولد نوزاد  عبارتند از:  1- حداكثر كاهش وزن 10% طي چند روز اول            2- انتظار برقراري شيركافي از روز 4-2 به بعد               3- احساس پري در پستان ((رگ كردن)) قبل از شير دادن          4– نرم […]

03می 2013
نشانه ­هاي كفايت شير مادر

نشانه ­هاي كفايت و موارد منع مصرف شیر مادر در نوزادان نشانه ­هاي كفايت شير مادر بعد از تولد نوزاد  عبارتند از:  1- حداكثر كاهش وزن 10% طي چند روز اول            2- انتظار برقراري شيركافي از روز 4-2 به بعد               3- احساس پري در پستان ((رگ كردن)) قبل از شير دادن          4– نرم […]

23آوریل 2013
غذا دادن به کودک

  نکاتی در مورد غذا دادن به کودکان – اگر کودک گوشت تکه ای نمی خورد : 1- گوشت را به قطعات بسیار کوچک و ریز تقسیم کنید که به خوبی پخته  و به راحتی خورده شود .( مثل حلیم گوشت و برنج یا گندم ) 2- قطعات بسیار ریز گوشت را با حبوبات کاملا […]