تغذیه

06آوریل 2013
تمشک-و-توت-فرنگی

میوه هایی که برای پوستمان خوب است پلی فنول ها وتانن ها : این آنتی اکسیدان ها و آنتی رادیکال ها از پیری پوست در اثر گذر زمان استرس خستگی و آثار مخرب نور آفتاب پیشگیری می کنند. بهترین منابع آن میوه های قرمز زرد و نارنجی رنگ هستند. موسیلاژها و پکتین : این مرطوب و […]