چاقی و لاغری

06آوریل 2013
روغن ها و چربی ها

خواص روغن ها و چربی ها مقدار مصرف روزانه مجاز روغن ها و چربی ها چقدر است؟ توصیه می شود روغن ها و چربی ها حداقل 15درصد و حداکثر 30 درصد از نیاز روزانه هر فرد را تامین کنند . مقدار مصرف روغن ها و چربی ها برای یک فرد سالم وبالغ حدود  70 گرم […]

06آوریل 2013
انرژی مورد نیاز کودکان

ميزان انرژی مورد نياز كودكان مدرسه اي قطعا تا به حال در مورد انرژی مواد غذایی و انرژی مورد نیاز بدن چیزهای زیادی شنیده اید. در جدول زیر میزان انرژی مورد نیاز بچه مدرسه ای ها آمده البته توجه کنید انرژی مورد نیاز آنها به دليل تفاوت در اندازه بدن،ميزان تحرك و سرعت رشد آنها متفاوت […]

06آوریل 2013
انرژی مورد نیاز کودکان

ميزان انرژی مورد نياز كودكان مدرسه اي قطعا تا به حال در مورد انرژی مواد غذایی و انرژی مورد نیاز بدن چیزهای زیادی شنیده اید. در جدول زیر میزان انرژی مورد نیاز بچه مدرسه ای ها آمده البته توجه کنید انرژی مورد نیاز آنها به دليل تفاوت در اندازه بدن،ميزان تحرك و سرعت رشد آنها متفاوت […]