تغذیه نوزاد

30می 2013
مسمومیت با مواد شیمیایی

مسمومیت های شیمیایی و توصیه های اولیه در زمان مواجه شدن با آن در نوزادان و کودکان مسمومیت با مواد شیمیایی : مسمومیت به وسیله مواد شیمایی و داروها از مشکلات جدی و رایج پزشکی است و سالانه منجر به کشته شدن هزاران نفر می شود. اکثر افرادی که به وسیله مواد شیمایی به شدت […]

23می 2013
تغذیه ماه یازدهم و دوازدهم زندگی کودک

تغذیه کودک در یازده و دوازده ماهگی طی این دو ماه ، افزایش تنوع ، قوام و غلظت غذاها موجب می شود که مهارت جویدن کودک بیشتر شود . با آشکار شدن دندان ها و تکامل مهارت های حرکتی ظریف ، شیرخوار می تواند تکه هایی از غاذا را بکند ، بجود ، به عقب […]

21می 2013
هرم غذایی کودکان و نوجوانان

هرم غذایی برای کودکان و نوجوانان  هرم غذایی چیست ؟ هرم راهنمای غذایی (هرم غذایی ) برای سالم زیستن شرط اصلی سالم زیستن داشتن تغذیه صحیح است. با رعایت دواصل تنوع و تعادل در برنامه غذایی روزانه می توان از دریافت مواد مغذی به میزان کافی ، اطمینان پیدا کرد . رعایت تنوع یعنی هر […]