تغذیه کودک

28می 2013
بیماری های ناشی از گرما- گرمازدگی

گرمازدگی (بیماری های ناشی از گرما) کودکان و نوزادان ،پیشگیری ودرمان آن بیماری های ناشی از گرما چیست؟ بیماری های ناشی از گرما  می تواند ازبیماری ملایمی مثل کهیر یا گرفتگی ماهیچه باشد تا بیماری شدیدی مثل گرما گرفتگی . بهترین راه جلوگیری از بیماری های ناشی از گرما ( گرمازدگی )  آب خوردن و […]

23می 2013
تغذیه ماه یازدهم و دوازدهم زندگی کودک

تغذیه کودک در یازده و دوازده ماهگی طی این دو ماه ، افزایش تنوع ، قوام و غلظت غذاها موجب می شود که مهارت جویدن کودک بیشتر شود . با آشکار شدن دندان ها و تکامل مهارت های حرکتی ظریف ، شیرخوار می تواند تکه هایی از غاذا را بکند ، بجود ، به عقب […]

21می 2013
هرم غذایی کودکان و نوجوانان

هرم غذایی برای کودکان و نوجوانان  هرم غذایی چیست ؟ هرم راهنمای غذایی (هرم غذایی ) برای سالم زیستن شرط اصلی سالم زیستن داشتن تغذیه صحیح است. با رعایت دواصل تنوع و تعادل در برنامه غذایی روزانه می توان از دریافت مواد مغذی به میزان کافی ، اطمینان پیدا کرد . رعایت تنوع یعنی هر […]